Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Schválené od 15.02.2020 - Číslo zákona: 36/2015
[09.02.2020]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb


Vláda schválila novelu nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre poskytovanie podpory v poľnohospodárstve.
Novela prináša nasledovné zmeny:
  1. zoznam plodín v rámci „platby na pestovanie vybraných druhov zeleniny“ sa rozširuje o kukuricu cukrovú;
  2. zoznam plodín v rámci „platby na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín“ sa rozširuje o šošovicu, bôb, cícer, lucernu, ďatelinu, lupinu a viku siatu;
  3. zrušuje sa povinnosť predkladať na účely „platby na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou“ a „platby na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou“ ako prílohu k žiadosti potvrdenie o registrovaní plochy v registri ovocných sadov;
  4. zrušuje sa povinnosť predkladať na účely „platby na chov bahníc, jariek a kôz“, „platby na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka“ a „platby na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka“ ako prílohu k identifikačnému listu žiadateľa kópiu dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri hospodárskych zvierat. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu