Nepeňažné plnenia do výšky 500 EUR poskytované zamestnancom budú oslobodené od dane z príjmu

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 595/2003
[02.12.2021]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov upravujúcu sumy príspevkov poskytovaných zamestnávateľmi, ktoré sú oslobodené od dane z príjmu.
Oslobodené od dane bude nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi, ak na strane zamestnávateľa nie je uznaným daňovým výdavkom (napr. parkovné na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie, firemné večierky). Oslobodenie od dane bude vo výške najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu