Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Schválené od 01.11.2019
[11.09.2019]

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu


Parlament schválil zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.

Nariadenie EÚ o geografickej diskriminácii rieši problém niektorých zákazníkov, ktorí si nemôžu kúpiť tovar a služby od obchodníkov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníka. Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci. Obchodníci týmto spôsobom umelo segmentujú vnútorný trh na vnútorných hraniciach a bránia voľnému pohybu tovaru a služieb, čím obmedzujú práva spotrebiteľov/zákazníkov a neumožňujú im využívať väčší výber a najvýhodnejšie podmienky, vrátane cien. Tieto obchodné vzťahy zahŕňajú nielen vzťahy B2C, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a spotrebiteľom (fyzickou osobou), ale aj B2B, t. j. medzi podnikateľom (obchodníkom) a podnikom (podnikateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar, či služby v Únii výlučne na účely konečného použitia, mimo predmetu podnikania.

V nadväznosti na toto európske nariadenie predložený zákon stanovuje, že dohľad nad dodržiavaním pravidiel o nediskriminácii zákazníkov na Slovensku bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá za porušenie povinností uloží obchodníkovi pokutu od 100 do 25 000 EUR (za opakované porušenie až 50 000 EUR).

Praktickú pomoc spotrebiteľom v prípade sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom poskytuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. .

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu