Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Daňové a účtovné právo


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Daňový úrad bude môcť na základe predbežného opatrenia vykonať daňovú exekúciu

Novela daňového poriadku

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Daň z príjmov pre firmy sa zníži na 21 %

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zrušia sa zdravotné odvody z dividend a zavedie sa z nich nová 7 % daň

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Zrušenie max. vymeriavacích základov v zdravotnom poistení, okrem tých pre dividendy

Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Predlžuje sa doba na dopredaj liehovín

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Malé a stredné podniky môžu požiadať štát o nenávratný príspevok alebo poradenstvo

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Dopady regulácie na malé a stredné podniky sa budú prísne testovať

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Zvyšuje sa spotrebná daň z tabaku

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Odloženie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ

Novela zákona o DPH


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu