Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:


Schválené od 01.01.2018 12.12.2017

Odpočet nákladov na výskum a vývoj vzrastie z 25 % až na 100 %

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2018 09.12.2017

Nové stimuly pre kúpeľníctvo a turizmus

Zákon o dani z príjmov


Schválené od 01.01.2018 09.12.2017

Nová daň pri odchode firmy do zahraničia vo výške 21 %

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2018 09.12.2017

Daňové oslobodenie pre príjmy pri komerčnom využití nehmotných aktív

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2018 01.12.2017

Nová práva forma spoločnosti na účely výskumných aktivít

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii


Schválené od 01.01.2018 01.12.2017

Zrušenie daňových licencií pre firmy

Novela zákona o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu