Zavádza sa nová diaľničná známka, ktorá bude platiť 365 dní od zakúpenia

Schválené od 01.02.2020 - Číslo zákona: 488/2013
[05.02.2020]

Zákon o diaľničnej známke


Parlament schválil novelu zákona o diaľničnej známke, ktorou dochádza k zavedeniu nového typu diaľničnej známky - ročná známka platná 365 dní od zakúpenia. Táto diaľničná známka teda nebude viazaná na kalednárny rok. Klasická ročná známka ako ju poznáme platná do januára nasledujúceho roka zostáva zachovaná. 

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest stanovilo cenu tejto diaľničnej známky na 50€.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu