Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pripravované od 01.07.2024 29.01.2024

Plánujú sa rozsiahle zmeny v zamestnávaní cudzincov

Návrh novely zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 29.01.2024 29.01.2024

Zariadenia sociálnych služieb môžu získať lacnejšie teplo

Oznam Ministerstva hospodárstva SR

Pripravované od 01.09.2024 29.01.2024

Rada pre mediálne služby bude mať nové kompetencie v digitálnej oblasti

Návrh novely zákona o mediálnych službách

Schválené od 01.02.2024 28.01.2024

Bola schválená štátna podpora pre nové letecké spojenia

Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve

Pripravované od 01.07.2024 16.01.2024

Dopravné spoločnosti si budú môcť prenajímať vozidlá z EÚ jednoduchšie

Návrh novely zákona o cestnej doprave

Pripravované od 01.07.2024 16.01.2024

Plánuje sa zaviesť dolná hranica sadzieb pri ukladaní pokút dopravcom

Návrh novely zákona o cestnej doprave

Schválené od 16.01.2024 16.01.2024

Finančná správa upozorňuje na zmeny pri odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.03.2024 15.02.2024

Odpustené odvody bude mať väčší okruh potravinárov

Novela zákona o sociálnom poistení

Pripravované od 01.01.2025 30.01.2024

Zaťaženie malých podnikov pri DPH sa plánuje znížiť

Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu