Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 17.07.2022 21.03.2022

Upravujú sa podrobnosti v súvislosti s riešením hroziaceho úpadku

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o riešení hroziaceho úpadku

Pripravované od 17.07.2022 21.03.2022

Špecifikujú sa podrobnosti pri konkurze a reštrukturalizácii

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 19.03.2022 18.03.2022

Pripravuje sa ďalšia fáza čistenia obchodného registra

Oznam Ministerstva spravodlivosti SR


Schválené od 01.01.2023 06.04.2022

Výpomoc niektorých rodinných príslušníkov vo firme už nebude nelegálnou prácou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 01.09.2022 14.03.2022

Ruší sa inštitút integrovaného obslužného miesta (IOM)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.04.2022 23.03.2022

Skracuje sa lehota na udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 26.02.2022 03.03.2022

Upravujú sa rôzne inštitúty vzhľadom na konflikt na Ukrajine

Zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 01.04.2022 02.03.2022

O financie na rozvoj zelenej energie sa bude možné uchádzať v rámci deviatich výziev

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 01.03.2022 02.03.2022

Zavádza sa dočasné útočisko pre obyvateľov Ukrajiny

Vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu