Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2023 05.08.2022

Plánuje sa zvýšenie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe

Zákon o službách zamestnanosti

Pripravované od 01.01.2023 05.08.2022

Správa o činnosti sprostredkovateľa zamestnania už len raz ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Pripravované od 01.01.2023 05.08.2022

Zmena podmienky pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Zákon o službách zamestnanosti

Pripravované od 01.01.2023 04.08.2022

Pripravujú sa zmeny v poskytovaní dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu a vývoja

Zákon o o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 03.08.2022 03.08.2022

SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného

Oznam SP

Schválené od 06.07.2022 11.08.2022

Finančná pomoc na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Umožňuje sa bezplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Predlžuje sa lehota na zrušenie živnosti z 2 rokov na 4 roky

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 02.08.2022

Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu