Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Prijíma sa nový zákon o výstavbe, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Návrh zákona o výstavbe

Pripravované od 01.01.2022 07.05.2021

Prijíma sa nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Návrh zákona o územnom plánovaní

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Zvyšujú sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre veľkých znečisťovateľov

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Schválené od 01.01.2022 05.05.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 09.05.2021 30.04.2021

Rušia sa vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Pripravované od 01.12.2021 30.04.2021

Zavádza sa Centrálny register účtov

Zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2022 30.04.2021

Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov a transparentný index daňovej spoľahlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Predloženie prehľadu o preddavkoch na daň zamestnancov bude do 5 dní po lehote bez pokuty

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.01.2022 28.04.2021

Ruší sa povinnosť zasielať osvedčenie o registrácii, tzv. „kartičky“

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu