Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.07.2025 03.06.2024

Navrhujú sa zmeny v evidencii motorových vozidiel

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 03.06.2024 03.06.2024

Ministerstvo hospodárstva SR podporí výrobu a uskladnenie vodíka zo zelenej energie

Oznam Ministerstva hospodárstva SR


Schválené od 03.06.2024 03.06.2024

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky rýchlejšie

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Zavádzajú sa zmeny v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Zavádzajú sa nové zásady ukladania sankcií pre obchodníkov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Zo zákona o dani z minerálneho oleja sa vypustila protiústavná časť

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa nahradí viacero predpisov

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu pre viacerých držiteľov povolenia v energetike

Novela zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu