Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 28.04.2023 02.05.2023

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Oznam FS SR

Schválené od 26.04.2023 26.04.2023

Podnikatelia v poľnohospodárstve a potravinárstve sa môžu zúčastniť medzinárodného programu

Výzva na registráciu do programu TeamUP

Schválené od 01.07.2023 25.05.2023

Maximálny limit na platby v hotovosti sa zjednotí na 15 tisíc eur

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Pripravované od 01.07.2023 25.04.2023

Plánuje sa rozšíriť možnosť úhrady diaľničnej známky formou zaplatenia pokuty

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke

Pripravované od 01.06.2023 24.04.2023

Ustanovujú sa najvyššie prípustné hodnoty pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Pripravované od 01.06.2023 24.04.2023

Plánuje sa vypustenie povinnosti zamestnávateľa mať vypracovaný prevádzkový poriadok

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Schválené od 01.05.2023 21.04.2023

Zastropovanie distribučných poplatkov pri elektrine sa rozšíri na všetkých koncových odberateľov

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., a ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny


Pripravované od 01.07.2023 17.04.2023

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodnom registri

Schválené od 01.06.2023 - Už o 4 dni 22.05.2023

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu