Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 12.02.2021 04.03.2021

Upúšťa sa od uloženia pokuty za neskoršie podanie priznania k miestnym daniam

Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Schválené od 01.01.2022 04.03.2021

Zavádza sa nový výpovedný dôvod

Zákonník práce

Schválené od 19.02.2021 04.03.2021

Zrušuje sa kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

Zákon ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Schválené od 19.02.2021 04.03.2021

Ruší sa zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Zákon ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pripravované od 01.09.2021 04.03.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Schválené od 01.03.2021 04.03.2021

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2022 04.03.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce


Schválené od 01.03.2021 09.02.2021

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu