Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 21.12.2022 22.12.2022

Zamestnávatelia sa môžu prihlásiť na odborný seminár k novele zákona o sociálnom poistení

Odborný seminár Sociálnej poisťovne k novele zákona o sociálnom poistení

Schválené od 12.01.2023 31.01.2023

Dodávateľom pitnej vody vznikajú nové povinnosti na úseku ochrany zdravia

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 12.01.2023 31.01.2023

Zamestnávateľom vznikajú nové povinnosti na úseku ochrany zdravia

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Schválené od 12.12.2022 20.12.2022

Na podanie žiadosti o dotácie na energie zostávajú posledné dni

Oznam MH SR


Schválené od 01.01.2023 13.12.2022

Zavádza sa nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci

Oznam SP


Schválené od 12.12.2022 12.12.2022

Podnikatelia môžu získať kompenzáciu za vysoké ceny energií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Schválené od 06.12.2022 12.12.2022

Finančná podpora na modernizáciu bioplynových staníc

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice v rámci schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu