Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.04.2024 - Už o 28 dní 02.03.2024

Zavádza sa nová podmienka pri nadobúdaní pozemkov vo vlastníctve štátu

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.04.2024 - Už o 28 dní 02.03.2024

Zavádza sa územný plán mikroregiónu

Zákon o územnom plánovaní

Schválené od 01.04.2024 - Už o 28 dní 02.03.2024

Zvyšujú sa súdne a správne poplatky

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním stavu verejných financií

Schválené od 31.03.2024 - Už o 27 dní 01.03.2024

Účinnosť zákona o výstavbe sa posúva o jeden rok

Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválené od 31.03.2024 - Už o 27 dní 01.03.2024

Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní je dobrovoľné

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Schválené od 01.07.2024 - Novinka 29.02.2024

Zo zákona o dani z minerálneho oleja sa vypustila protiústavná časť

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 28.02.2024 28.02.2024

Európska inovačná rada spúšťa program strategického obstarávania inovácií

Oznam Úradu pre verejné obstarávanie

Schválené od 27.02.2024 27.02.2024

Daňové priznanie treba podať do 2.apríla

Oznam finančnej správy SR

Pripravované od 30.06.2024 26.02.2024

Plánuje sa zaviesť nová regulácia kryptoaktív

Návrh zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.05.2024 23.02.2024

Plánujú sa zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu