Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Bola prijatá regulácia nikotínových vrecúšok

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a dopĺňa zákon o ochrane nefajčiarov

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Zavádza sa nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a ich špecializácia

Zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Ruší sa ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Predlžuje sa lehota na oboznámenie zamestnancov s BOZP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválené od 01.01.2023 - Už o 29 dní 02.12.2022

Výpomoc niektorých rodinných príslušníkov vo firme už nebude nelegálnou prácou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 01.07.2024 - Novinka 02.12.2022

Plánuje sa digitalizácia procesov konkurzného konania zriadením insolvenčného registra

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.03.2023 30.11.2022

Upravujú sa podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 28.11.2022 29.11.2022

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO od 1. januára 2023

Oznam SP SR

Schválené od 23.11.2022 25.11.2022

S finančnou správou môže elektronicky komunikovať ktokoľvek

Oznam FS SR


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu