Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2023 05.08.2022

Zmena podmienky pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

Zákon o službách zamestnanosti

Pripravované od 01.01.2023 04.08.2022

Pripravujú sa zmeny v poskytovaní dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu a vývoja

Zákon o o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 03.08.2022 03.08.2022

SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného

Oznam SP

Schválené od 06.07.2022 11.08.2022

Finančná pomoc na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 02.08.2022

Zavádza sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 02.08.2022

Umožňuje sa bezplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 02.08.2022

Predlžuje sa lehota na zrušenie živnosti z 2 rokov na 4 roky

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Schválené od 01.09.2022 - Už o 13 dní 02.08.2022

Predávanie pyrotechnických výrobkov sa stáva voľnou živnosťou

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)

Pripravované od 01.09.2022 01.08.2022

Pripravuje sa tretie Kilečko pre podnikateľov

Oznam MH SR

Schválené od 28.07.2022 11.08.2022

Zmeny pri predaji tovaru do Veľkej Británie

Oznam Národného podnikateľského centra

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu