Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2022 30.07.2021

Upravuje sa poskytovanie finančného príspevku na stravovanie

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Pripravované od 01.07.2022 13.07.2021

Zavádza sa definícia a podmienky rodinných podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Pripravované od 01.01.2022 13.07.2021

Upravuje a zjednodušuje sa podnikanie sociálnych podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 02.08.2021 03.07.2021

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Schválené od 01.08.2021 02.07.2021

Zjednodušujú sa podmienky živnostenského podnikania

Živnostenský zákon

Pripravované od 15.11.2021 30.06.2021

Na niektoré plastové fľaše sa nebude vzťahovať povinnosť zálohovania

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 01.07.2021 02.07.2021

Znižujú sa administratívne povinnosti pre konečných spotrebiteľov LPG

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 16.07.2021 07.07.2021

Zjednodušuje sa oblasť posudzovania zhody výrobkov a uvádzania určených výrobkov na trh

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

Pripravované od 17.06.2021 09.06.2021

Zavádza sa finančná pomoc pre cestovné kancelárie

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.07.2021 09.06.2021

Od júla 2021 bude Prvá pomoc naviazaná na COVID automat

Návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu