Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2022 12.11.2021

Dochádza k zníženiu sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)


Schválené od 01.01.2022 02.11.2021

Zjednoduší sa elektronizácia účtovných dokladov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve

Schválené od 01.12.2021 - Už o 4 dni 12.11.2021

Zavádza sa automatické doplnenie údajov spoločníkov a štatutárov do obchodného registra

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon o obchodnom registri a zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Schválené od 01.12.2021 - Už o 4 dni 01.11.2021

Mení a zjednodnocuje sa spôsob výberu mýta v EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 01.01.2023 02.11.2021

Zmierňujú sa podmienky nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 01.05.2022 28.10.2021

Znižuje sa administratívna záťaž podnikateľov - Kilečko 2

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Pripravované od 01.01.2023 28.10.2021

Predlžuje sa lehota na oboznámenie zamestnancov s BOZP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválené od 01.01.2022 26.10.2021

Zrovnoprávňuje sa daňové zaťaženie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.01.2022 21.10.2021

Farmári budú môcť predávať mäso na farmárskych bitúnkoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu