Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 08.07.2022 21.04.2021

Upravujú sa podmienky pre banky emitujúce dlhopisy a elektronická komunikácia bánk s klientmi

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Schválené od 22.04.2021 21.04.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac apríl 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené od 19.04.2021 16.04.2021

Od pondelka 19. apríla 2021 sa čiastočne uvoľňujú proticovidové opatrenia

Návrh na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Schválené od 15.04.2021 14.04.2021

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Finančná správa posilňuje elektronickú komunikáciu a spúsťa prezeranie údajov osobného účtu

Schválené od 07.04.2021 07.04.2021

Zvyšujú sa finančné prostriedky na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

Schválené od 01.05.2021 23.04.2021

Zavádza sa väčšia regulácia a obmedzovanie reklamných stavieb

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválené od 01.05.2021 23.04.2021

Upravujú sa nájomné vzťahy pri rozdrobených poľnohospodárskych pozemkoch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Schválené od 01.05.2021 09.04.2021

Látka CBD sa vyraďuje zo zoznamu psychotropných látok

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 14.04.2021 01.04.2021

Zavádza sa možnosť obmedzenia alebo zakázania pestovania geneticky modifikovaných rastlín

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu