Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.11.2021 - Už o 9 dní 20.10.2021

Upravujú sa pravidlá nakladania s odpadmi

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch

Pripravované od 01.01.2022 28.09.2021

Upravuje sa Autorský zákon

Návrh zákona, ktorým sa mení Autorský zákon

Pripravované od 17.07.2022 21.09.2021

Prijíma sa nový zákon o riešení hroziaceho úpadku podnikateľov

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku

Pripravované od 17.07.2022 21.09.2021

Zavádzajú sa zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov

Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku

Pripravované od 01.01.2022 21.09.2021

Zavádzajú sa zmeny v hodnotách investičnej pomoci

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Pripravované od 01.01.2022 08.09.2021

Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Pripravované od 01.01.2023 08.09.2021

Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte

Schválené od 01.10.2021 01.09.2021

Zavádzajú sa pravidlá pre prevádzkovanie malých samostatnýh pivovarov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 20.08.2021 20.08.2021

Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Oznam Finančnej správy

Schválené od 29.07.2021 10.08.2021

Domáce a zahraničné podujatia pre startupistov (účasť ako návštevník aj vystavovateľ)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu na podporu startupov vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu