Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.03.2021 18.03.2021

Znižuje sa administratívna záťaž v oblasti pôdohospodárstva v prípadoch krízových situácií

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 01.04.2021 18.03.2021

Upravujú sa podmienky financovania sociálnych služieb počas koronakrízy

Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Schválené od 01.03.2022 18.03.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Zavádza sa možnosť doručenia oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Predlžuje sa doba na uplatnenie nulovej sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Nastavuje sa dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane do 31. januára 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Odkladajú sa úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Posúva sa termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev a správcov bytov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 17.03.2021

Upravuje sa spôsob určovania poklesu tržieb

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Schválené od 17.03.2021 17.03.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za marec 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu