Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2022 26.03.2021

Modernizuje sa právna úprava batérií

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

Schválené od 01.09.2021 09.04.2021

Rozširuje sa domáce vzdelávanie aj na 2. stupeň základných škôl

Zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Schválené od 31.03.2021 18.03.2021

Znižuje sa administratívna záťaž v oblasti pôdohospodárstva v prípadoch krízových situácií

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 01.04.2021 18.03.2021

Upravujú sa podmienky financovania sociálnych služieb počas koronakrízy

Nariadenie vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Schválené od 01.03.2022 18.03.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Zavádza sa možnosť doručenia oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Predlžuje sa doba na uplatnenie nulovej sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Nastavuje sa dopredaj cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane do 31. januára 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Odkladajú sa úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 31.03.2021

Posúva sa termín predloženia ročného vyúčtovania a správy o činnosti spoločenstiev a správcov bytov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu