Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Menia sa povinnosti spojené s koncesionárskymi poplatkami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Daňové oslobodenie liehu pri výrobe výživových doplnkov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v spojení so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Nové pravidlá rušia povinnú registráciu k DPH v iných krajinách EÚ a prinášajú 1 spoločné priznanie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Už o 7 dní 01.06.2021

Zavádza sa jednotný limit pre použitie sadzby DPH vo výške 10.000€ v rámci celej EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 01.08.2021 01.06.2021

Menia sa výšky pomoci na dodávanie mlieka a ďalších potravín do škôl

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Pripravované od 01.12.2021 01.06.2021

Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Zjednoduší sa elektronizácia účtovných dokladov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu