Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.04.2024 27.04.2022

Prijíma sa nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má priniesť väčšiu elektronizáciu

Návrh zákona o územnom plánovaní

Pripravované od 01.07.2022 20.04.2022

Zvyšujú sa niektoré poplatky za uloženie odpadov

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


Schválené od 01.05.2022 07.04.2022

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválené od 01.05.2022 13.04.2022

Zavádza sa Centrálny register účtov

Zákon o centrálnom registri účtov

Schválené od 02.04.2022 01.04.2022

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o podporu z Kurzarbeitu

Oznam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 31.03.2022 31.03.2022

Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre ubytovacie zariadenia

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajne

Schválené od 31.03.2022 31.03.2022

Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre súkromné osoby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Schválené od 01.01.2023 20.04.2022

Ruší sa ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.06.2023 20.04.2022

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN (e- PN)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu