Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2023 09.09.2022

Plánujú sa zmeny v prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Schválené od 07.09.2022 08.09.2022

Blíži sa splatnosť odloženého poistného za júl 2020

Oznam SP


Schválené od 07.09.2022 07.09.2022

Bezplatné konzultácie pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 01.10.2022 01.09.2022

Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov na trh s energiami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 31.08.2022 31.08.2022

Podpora posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“

Pripravované od 01.12.2022 25.08.2022

Dodávateľom plynu môže vzniknúť nová skladovacia povinnosť

Zákon o energetike

Pripravované od 01.01.2023 25.08.2022

Chystá sa úplne nový letecký zákon

Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon)

Schválené od 01.12.2021 24.08.2022

Konatelia a spoločníci si musia doplniť rodné čísla do obchodného registra

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2023 24.08.2022

Plánujú sa zmeny ohľadom prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu