Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 22.12.2022 17.01.2023

Podniky môžu využiť príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom na výstavbu fotovoltických zariadení

Schválené od 18.01.2023 19.01.2023

Stanovujú sa maximálne ceny za dodávku plynu a elektriny

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Pripravované od 01.06.2023 13.01.2023

Plánujú sa zaviesť nové inštitúty v práve obchodných spoločností

Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene

Pripravované od 01.09.2023 09.01.2023

Plánuje sa zvýšenie používania okamžitých platieb v rámci EÚ

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa mení nariadenie, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách

Pripravované od 01.03.2023 09.01.2023

Mali by sa zjednodušiť podmienky pre podnikateľov mäsových výrobkov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o mäsových výrobkoch

Schválené od 01.02.2023 31.01.2023

Upravuje sa sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.02.2023 31.01.2023

Zavádza sa nový druh pozemku - ostatné poľnohospodárske plochy

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

Schválené od 01.02.2023 10.01.2023

Zjednodušuje sa proces zakladania s.r.o.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.02.2023 10.01.2023

Zvyšuje sa sadzba odvodu za prevádzkovanie internetových hier

Zákon o hazardných hrách

Schválené od 01.02.2023 02.01.2023

Zavádzajú sa viaceré zmeny v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu