Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 01.09.2023

Zavádzajú sa pokuty pri neposkytnutí údajov do Registra právnických osôb

Novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 01.09.2023

Umožňuje sa prístup do Registra právnických osôb notárom aj bankám

Novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Schválené od 01.01.2024 27.09.2023

Zvyšuje sa minimálna mzda na rok 2024

Oznámenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Schválené od 17.08.2023 17.08.2023

Druhá šanca pri porušení zákona

Oznam Finančnej správy SR

Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 25.09.2023

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 01.01.2024 07.08.2023

Plánuje sa odstrániť nadmerné daňové zaťaženie slovenských autodopravcov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z motorových vozidiel

Pripravované od 01.01.2025 07.08.2023

Plánuje sa zavedenie nových pravidiel Únie na ochranu retailových investorov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice, pokiaľ ide o pravidlá Únie na ochranu retailových investorov

Schválené od 01.09.2023 02.08.2023

Zužuje sa pôsobnosť externých zodpovedných osôb

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.09.2023 02.08.2023

Zavádzajú sa zmeny oznamovacích povinností pri zmluve o poskytovaní služieb

Novela zákona o elektronických komunikáciách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu