Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Kontrolu predaja potravín a výživových doplnkov na diaľku tzv. kontrolným nákupom

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Výrobcovia malých množstiev potravín už nebudú mať niektoré povinnosti

Novela zákona o potravinách


Schválené od 27.12.2016 15.02.2017

Rozširujú sa možnosti požadovať náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Zvyšuje sa spotrebná daň z tabaku

Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Odloženie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru zo štátov mimo EÚ

Novela zákona o DPH


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Suma minimálnej mzdy sa zvyšuje na 435 €

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Rozšíri sa obsah žiadostí pri uvádzaní výrobkov z množiteľských materiálov a ovocných drevín na trh

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nové technické požiadavky na podnikateľov spracúvajúcich odpad

Novela zákona o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu