Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Nový systém kontroly pri uvádzaní dreva na slovenský trh

Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Úprava podmienok pre výkon povolania znalca, tlmočníka či prekladateľa

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Zmeny v umiestnení kontrolnej známky na cigaretách

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Liberalizácia výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti voči súkromným osobám

Zákon znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch


Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Dlžník v Sociálnej poisťovni si nebude môcť založiť s.r.o.

Obchodný zákonník

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Nová úprava využitia kapitálových fondov vo firme

Obchodný zákonník

Schválené od 01.06.2018 30.05.2018

Zvyšuje sa stravné pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Schválené od 01.06.2018 28.05.2018

Od 1.6.2018 budú vyššie príspevky na dochádzku za prácou

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Schválené od 15.06.2018 17.05.2018

Laici môžu viesť lekárne, pribúdajú ale povinosti odborného zástupcu a za porušenie hrozia sankcie

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu