Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 18.11.2020

Povinnosť posledného konateľa podať návrh na zrušenie spoločnosti

Obchodný zákonník

Schválené od 01.06.2017 01.05.2017

Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky

Zákonník práce

Schválené od 01.10.2018 18.11.2020

Vznikne centrálny informačný systém katastra nehnuteľností

Katastrálny zákon


Pripravované od 01.11.2018 25.11.2020

Vďaka novému centrálnemu registru elektronických rozhodnutí sa odbremenia podnikatelia

Zákon o e-Governmente


Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá a rýchlejšie zamestnávanie cudzincov z 3. krajín

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá pri vnútropodnikovom presune zamestnancov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu už len 40 dní ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Absolvenstká prax súčasne s prácou na dohodu už nebude možná

Zákon o službách zamestnanosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu