Zákon novo definuje pravidlá pri tvorbe cien a zvyšuje pokuty za jeho porušenie

Schválené od 01.05.2019 - Číslo zákona: 18/1996
[05.04.2019]

Zákon o cenách


Parlament schválil novelu zákona o cenách, ktorá definuje pravidlá pri tvorbe cien. Novela nastavuje pravidlá pre dohodovanie cien v prípade, ak jedným z účastníkov je subjekt vo výhodnejšom hospodárskom postavení.
Predávajúci alebo kupujúci, ktorý je vo výhodnejšom hospodárskom postavení pri predaji alebo nákupe potravinárskych výrobkov nesmie dohodnúť neprimeranú obchodnú cenu, tj. cenu, ktorá nedosahuje ekonomicky oprávnené náklady okrem nákupu potravinárskych výrobkov pri výpredaji skladových zásob, z dôvodu blížiaceho sa dátumu spotreby alebo blížiaceho sa dátumu minimálnej trvanlivosti, alebo pri rušení prevádzky. Výhodnejšie hospodárske postavenie má predávajúci alebo kupujúci, ktorý dohoduje cenu na trhu bez toho, aby bol vystavený podstatnej cenovej súťaži.
Za porušenie dohodnutia neprimeranej ceny môže byť podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 30 000 EUR až do päťnásobku rozdielu medzi dohodnutou cenou a cenou, ktorá mala byť dohodnutá v súlade s cenovými predpismi (resp. do výšky 75 000 EUR, ak nie je možné rozdiel stanoviť). Za opakované porušenie zákona v priebehu 12 mesiacov môže byť uložená pokuta až 150 000 EUR (zvýšené z pôvodných 60 000 EUR).

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu