Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Schválené od 01.12.2019 - Číslo zákona: 8/2009
[04.11.2019]

Zákon o cestnej premávke


Parlament schválil novelu zákona o cestnej premávke, ktorá zefektívňuje evidenčné úkony vozidiel štandardnou formou (na dopravnom inšpektoráte) a upúšťa od vypisovania papierových žiadostí.
Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe (napr. rozhodnutia o schválení dovezených vozidiel).
Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.
Ako jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa navrhuje, aby bolo možné dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Ak ide o evidenčný úkon s vozidlom, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej službe pri doručení nových dokladov a tabuliek (buď priamo kuriérovi alebo na pobočke), inak sa nové doklady a tabuľky neodovzdajú a výmena sa bude musieť dokončiť na dopravnom inšpektoráte.
Zavádza sa možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu