Povinnosť akreditácie kalibračných laboratórií a autorizovaných osôb overujúcich meradlá

Schválené od 01.03.2017 - Číslo zákona: 142/2000
[15.02.2017]

Novela zákona o metrológii


Parlamentom schválená novela zavádza povinnú akreditáciu subjektov v oblasti metrológie. Táto nová povinnosť bude mať vplyv na každé neakreditované kalibračné laboratórium, ktoré vykonáva kalibráciu meradiel.

Celkový priamy finančný náklad regulácie na 5 rokov predstavuje podľa výpočtov ÚNMS SR sumu 3 160 €. Ďalej návrh zákona bude mať vplyv na autorizovanú osobu na výkon overovania určených meradiel, ktoré budú musieť byť tiež povinne akreditované. Celkový priamy finančný náklad regulácie na 5 rokov predstavuje podľa výpočtov ÚNMS SR sumu priemerne 2 926 €.

Schválený zákon zároveň rozširuje informačnú povinnosť používateľov určených meradiel doplniť do zavedenej evidencie meradiel informáciu o mieste používania meradiel. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu