Výrobcovia malých množstiev potravín už nebudú mať niektoré povinnosti

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 152/1995
[15.02.2017]

Novela zákona o potravinách


Výrobcovia malých množstiev potravín, ktorí zamestnávajú najviac 15 osôb, nebudú musieť poskytovať informácie o výživovej hodnote.

Zanikne im aj povinnosť označovať informáciu o alergénoch v nebalených potravinách (napr. pečivo, ovocie, zelenia), ak ich obsahujú.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu