Zjednodušenie fakturácie pri dodaní stavebných prác a tovaru s inštaláciou a montážou

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 222/2004
[15.02.2017]

Novela zákona o DPH


Čiastočne sa riešia súčasné problémy pri fakturácii stavebných prác alebo fakturácii dodania tovaru s inštaláciou a montážou spadajúcich do kategórie F.

Ak dodávateľ (slovenský platiteľ DPH) uvedie na faktúru slovné spojenie „prenesenie daňovej povinnosti“, DPH z tohto dodania je povinný priznať a odviesť odberateľ (tiež slovenský platiteľ DPH).

Odberateľ už nebude musieť overovať, či faktúra mala byť skutočne vystavená bez DPH a s prenosom daňovej povinnosti. Ak by dodávateľ zatriedil stavebnú prácu či tovar chybne, ide o postup v súlade so zákonom. Odberateľovi ani dodávateľovi nebude uložená sankcia. Taktiež nebude potrebné podávať opravné alebo dodatočné daňové priznania a kontrolné výkazy.

Novela zákona o DPH nerieši situáciu, keď dodávateľ vystaví faktúru s DPH, no v skutočnosti v nej DPH uplatniť nemal. Odberateľ buď požiada o opravu faktúry alebo druhýkrát zdaní prijaté dodanie stavebných alebo prijaté dodanie tovaru s inštaláciou a montážou.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu