Nové technické požiadavky na podnikateľov spracúvajúcich odpad

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 79/2015
[15.02.2017]

Novela zákona o odpadoch


Parlamentom schválená novela dopĺňa absentujúce osobitné kritériá, ktoré sa musia splniť v záujme dosiahnutia stavu konca odpadu.

Po novom teda súhlasy, ktoré udelia príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva na úseku nakladania s odpadmi budú obsahovať už aj technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.

Pozmeňujúcim návrhom sa odstránila povinnosť podnikateľa nahlasovať na mesačnej báze obalový odpad z tovaru zakúpeného na Slovensku (napr. krabice z kancelárskeho papiera). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu