Niektoré potraviny dovezené z EÚ bude treba elektronicky nahlásiť

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 152/1995
[15.02.2017]

Novela zákona o potravinách


Parlament schválil novelu, ktorá ukladá povinnosť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nahlásiť dodanie potravín, ako z iného členského štátu EÚ, tak aj z 3. krajiny, do elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS).

Druhy potravín, termín a rozsah nahlasovaných informácií ustanoví všeobecne záväzný predpis ministerstva pôdohospodárstva.

Rozširujú sa požiadavky na prepravu potravín o zabezpečenie oddelenej prepravy nezlučiteľných druhov potravín vzájomne ovplyvňujúcich ich bezpečnosť a kvalitu.

Ak sa pri kontrole zistí, že prevádzkovateľ do elektronického systému ŠVPS dodanie potravín nenahlásil môže podľa návrhu prevádzkovateľovi uložiť pokutu od 100 do 10 000 €.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu