Rozšíri sa obsah žiadostí pri uvádzaní výrobkov z množiteľských materiálov a ovocných drevín na trh

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 221/2016
[15.02.2017]

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh


Navrhovanou novelou nariadenia vlády sa preberajú do právneho poriadku SR požiadavky smerníc EÚ.

Pre pestovateľov množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh sa dopĺňajú niektoré nové údaje do žiadostí, ktoré predkladajú už aj dnes.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu