Novinky v označovaní osiva olejnín a priadnych rastlín

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 218/2016
[15.02.2017]

Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh


Navrhovanou novelou nariadenia vlády sa upravuje najnižšia odrodová čistota u certifikovaného osiva zimných a jarných odrôd repky olejky.

Zároveň sa pri označovaní osiva, olejnín a priadnych rastlín vyžaduje uvádzať údaj o úradne pridelenom sériovom čísle.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu