Sprísňujú sa podmienky ohľadom nelegálneho zamestnávania ak chce podnikateľ zamestnať osoby z 3.zemí

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 5/2004
[29.01.2019]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti upravujúcu zamestnávanie osôb z tretích krajín. Novela zákona sprísňuje podmienky pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o využívanie pracovnej sily z krajín mimo EÚ.  
Zamestnávateľ, ktorí žiada o vydanie povolenia na zamestnanie alebo súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta musí splniť nasledovné podmienky:
1) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti (táto lehota sa predlžuje z pôvodných 2 rokov na 5 rokov);
2) splnil ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce o voľnom pracovnom mieste (minimálne 20 dní pred podaním žiadosti).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu