Zamestnávatelia budú môcť využívať agentúry práce pre zamestnávanie osôb z tretích krajín

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 5/2004
[29.01.2019]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá umožní zamestnávanie osôb z tretích krajín prostredníctvom agentúr práce.
S ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu práce v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily novela zákona navrhuje rozšírenie možnosti prístupu príslušníkov tretích krajín (mimo EÚ) na slovenský trh práce aj formou dočasného pridelenia cez agentúry práce, ktoré vykonávajú svoju činnosť najmenej tri roky. Táto výnimka bude platiť len pre prípady dočasného pridelenia na výkon zamestnania uvedeného v zozname zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.
Pridelení zamestnanci sa budú započítavať do celkového počtu zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ prijať tzv. zrýchleným postupom v prípade nedostatkových profesií (najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa). Zamestnávateľ bude povinný predkladať úradu práce na stanovenom formulári informácie o celkovom počte zamestnancov z tretích krajín, vrátane dočasne pridelených.  
S cieľom zabezpečiť aktuálny prehľad o situácii na trhu práce dochádza k zmene periodicity zverejňovania zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu