Zvýšenie sadzby odvodu za prevádzkovanie hazardných hier a nové povinnosti prevádzkovateľov

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 171/2015
[15.02.2017]

Novela zákona o hazardných hrách


Upravujú sa odvody, ktoré sú povinní platiť prevádzkovatelia hazardných hier tak, že sa zvyšujú sadzby pri vybraných druhoch hazardných hier.

V rámci posilnenia opatrení zameraných na ochranu spotrebiteľa sa navrhuje zavedenie registra osôb vylúčených z možnosti účasti na hazardných hrách (napr. poberateľ dávky v hmotnej núdzi). Prevádzkovateľ hazardných hier bude povinný zabezpečiť, aby sa takéto osoby nemohli zúčastniť hazardných hier a to pripojením do registra fyzických osôb.

V prípade zavedenia navrhovaného blokovania webových stránok s nelicencovanými hazardnými hrami budú poskytovatelia sietí a služieb, ktorí poskytujú internetové pripojenia povinní na základe zverejneného zoznamu takýchto webových stránok tieto zablokovať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu