Paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia na 60 % a ich maximálna suma bude až 20 tisíc €

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 595/2003
[15.02.2017]

Novela zákona o dani z príjmov


Od roku 2017 sa zvýšia paušálne výdavky zo súčasných 40 % na 60 % a maximálna ročná suma paušálnych výdavkov sa zvyšuje z aktuálnych 5 040 € na 20 000 €.

V praxi to znamená, že sa zvýši aj hranica pre uplatnenie maximálnych paušálnych výdavkov do obratu cca 33 333 € ročne (60 % zo sumy 33 333,34 € je 20 tisíc €). Paušálne výdavky sa po novom nebudú počítať len za mesiace podnikania, čiže ak živnostník bude podnikať len jeden mesiac, platí preňho rovnaký strop ako keby podnikal celý rok.

Vyšší paušál si budú môcť živnostníci uplatniť od januára 2017, čo pocítia v daňovom priznaní v marci 2018.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu