Nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby (voucher)

Schválené od 01.10.2019 - Číslo zákona: 222/2004
[31.08.2019]

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Parlament schválil novelu zákona o DPH zavádzajúcu harmonizované pravidlá pre DPH pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby (vouchre).
V závislosti od skutočnosti, či je možné daňové zaobchádzanie s istotou určiť už pri vystavení poukazu alebo nie sa budú rozlišovať:
  1. jednoúčelové poukazy (v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo služieb, ako aj suma splatnej dane z predmetného tovaru alebo služby, napr. ubytovanie na jednu noc v konkrétnom hoteli). Prevod poukazu sa na účely DPH bude považovať za dodanie prislúchajúceho tovaru alebo služieb, pričom k samotnému dodaniu nemusí dôjsť.  
  2. viacúčelové poukazy (v čase vystavenia poukazu nebude známa niektorá zo skutočností umožňujúca určiť jednoznačné daňové zaobchádzanie z hľadiska DPH, napr. ubytovanie na jednu noc v ktoromkoľvek hoteli danej siete hotelov na území ČR alebo SR). V týchto prípadoch bude predmet dane predstavovať až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom.  

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu