Zjednodušuje sa preukazovanie ovládania štátneho jazyka pre zahraničných zdravotníkov

Schválené od 07.06.2024 - Číslo zákona: 125/2024
[11.06.2024]

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola schválená vládna novela zákona, ktorou sa pre zdravotníkov z cudziny rozširujú spôsoby preukazovania ovládania štátneho jazyka, aby sa ľahšie mohli zaradiť do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Upravuje sa aj celý proces posudzovania a overovania ovládania štátneho jazyka Ministerstvom zdravotníctva SR, primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec v zdravotníctve vykonávať.  

Ovládanie štátneho jazyka bude možné preukázať aj dokladom o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Pomôže to zdravotníckym pracovníkom - Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí chcú pracovať v slovenských nemocniciach, aby nemuseli absolvovať overovanie ovládania slovenčiny.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu