Slovenský podnikateľ bude zodpovedný za nevyplatenie mzdy zahraničnému zamestnancovi subdodávateľa

Schválené od 18.06.2016 - Číslo zákona: 351/2015
[15.02.2017]

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, novela Zákonníka práce


Podľa novej právnej úpravy v prípade, že domáci podnikateľ – odberateľ prijme dodávku práce/ poskytnutie služby od zahraničného zamestnávateľa – subdodávateľa vykonanú jeho zamestnancom, zodpovedá za nevyplatenú mzdu hosťujúceho zamestnanca vyslaného dodať prácu/ poskytnúť službu na územie SR a to vo výške minimálnej mzdy.

Ak sa uplatní zásada výhodnosti podľa Zákonníka práce (t. j. uplatnia sa podmienky zamestnávania hosťujúceho alebo domáceho členského štátu EÚ, ktoré sú výhodnejšie pre zamestnancov), tak náklady budú predstavovať sumu minimálnych hodinových miezd v EUR podľa právnej úpravy domáceho členského štátu EÚ, z ktorého je zamestnanec vyslaný (napr. Nemecko).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu