Plánuje sa zmena financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie

Pripravované od 01.07.2024 - Číslo zákona: 597/2003
[20.11.2023]

Návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škol a školských zariadení


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona, podľa ktorého súkromné zariadenia poradenstva a prevencie už nebudú financované obcami alebo samosprávnymi krajmi z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Podľa návrhu novely zákona sa majú neštátne zariadenia financovať po novom zo štátneho rozpočtu nielen na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť, ale aj na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok. Navrhovaná zmena financovania zabezpečí rovnaký model financovania poradenských služieb pre všetky zariadenia poradenstva a prevencie bez ohľadu na druh zriaďovateľa.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu