Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie bude financovať štát

Schválené od 23.12.2023 - Číslo zákona: 506/2023
[19.04.2024]

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škol a školských zariadení


V skrátenom legislatívnom konaní bola schválená novela zákona na základe ktorej budú cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie financované zo štátneho rozpočtu.

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie sa budú financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť. Zároveň na základe počtu jednotlivých výkonov odbornej činnosti uskutočnených zariadením poradenstva a prevencie za uplynulý školský rok.

Cieľom zmeny je zabezpečiť rovnaký model financovania pre všetky poradenské zariadenia bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Cirkevné a súkromné zariadenia poradenstva a prevencie doposiaľ získavali finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od obcí alebo samosprávnych krajov z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom roku. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu