Plánuje sa zaviesť mimoriadna investičná pomoc pre investorov v oblasti výroby

Pripravované od 01.07.2024 - Číslo zákona: 57/2018
[20.11.2023]

Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona, ktorým sa plánuje zaviesť mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Ambíciou návrhu zákona nie je komplexne riešiť transformáciu hospodárstva, ale zavedením mimoriadnej investičnej pomoci motivovať investorov pôsobiacich v oblasti výroby batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého k umiestneniu nových investícií na území Slovenskej republiky.

Navrhuje sa tiež úprava, ktorá špecificky pre mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo upravuje možnosť kumulácie s inou štátnou pomocou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu