Stanovujú sa nové povinnosti pre zahraničného zamestnanca vyslaného na Slovensko

Schválené od 18.06.2016 - Číslo zákona: 351/2015
[15.02.2017]

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb


Zákon stanovuje nové povinnosti hosťujúcemu t. j. cudziemu zamestnávateľovi pri vysielaní zamestnanca na výkon práce na územie SR, konkrétne napr. notifikačná a evidenčná povinnosť voči Národnému inšpektorátu práce, povinnosť vyhovieť žiadosti Národnému inšpektorátu práce predložiť či doručiť určené dokumenty prípadne ich prekladu do slovenského jazyka. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu