Predlžuje sa vydávanie a platnosť kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie

Schválené od 31.10.2023
[31.10.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Finančná správa informuje o predĺžení vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31.12.2024.

Dňa 17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej je možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom, vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Riešením do 31. decembra 2024 je, že dotknutý používateľ si na starý doklad cez aplikáciu eID klient vo verzii 4.4 vydá tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Certifikáty sú aktuálne vydávané s platnosťou do 31.12.2024. Certifikáty boli pôvodne vydávané len s platnosťou do 31.12.2023. Používatelia tak budú môcť do 31.12.2024 vytvárať uznaný spôsob autorizácie (zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte) pomocou dotknutých dokladov s čipom.

Používateľ s certifikátom platným do 31.12.2023, si v prípade záujmu o využitie autorizácie v zmysle vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, musí po uplynutí jeho platnosti vydať tzv. certifikát pre uznaný spôsob autorizácie opätovne podľa vyššie uvedeného postupu. Aplikácia eID klient v jej aktuálnych verziách používateľa automaticky upozorní na blížiaci sa koniec platnosti certifikátu. Všetky informácie k uznaným spôsobom autorizácie sú zverejňované aj na stránke slovensko.sk.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu