SZČO s odloženým daňovým priznaním: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného

Schválené od 26.10.2023
[31.10.2023]

Oznam Sociálnej poisťovne


Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za október 2023 im uplynie 8. novembra 2023. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu