Zodpovedný zástupca bude môcť vykonávať funkciu pre viacerých držiteľov povolenia v energetike

Pripravované od 01.07.2024
[31.10.2023]

Návrh novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona, ktorým sa zmierňuje limitácia počtu držiteľov povolenia na podnikanie v energetike, pre ktorých môže odborne spôsobilá osoba vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu.
  • V zmysle navrhovanej právnej úpravy môže zodpovedný zástupca vykonávať túto funkciu pre troch držiteľov povolenia (v súčasnosti len pre jedného držiteľa povolenia).
  • Zavedením možnosti vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu až pre troch držiteľov povolenia sa umožní subjektom flexibilnejšie reagovať na zmeny súvisiace s povinnosťou mať zodpovedného zástupcu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu