Plánuje sa odbúrať byrokracia v rôznych oblastiach podnikania

Pripravované od 01.07.2024
[31.10.2023]

Návrh novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona, ktorého hlavným cieľom je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení, ktoré prispievajú k odbúravaniu nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovaniu podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva.

Návrhom novely zákona:
  • sa ruší povinnosť používať váhy obchodníkom so strieborným tovarom do 10 g,
  • sa ruší povinnosť značiť podlimitný tovar zodpovednostnou značkou,
  • sa ruší povinnosť puncovania strieborného tovaru do 3 g,
  • sa ruší povinnosť puncovania zlatého a platinového tovaru do 1 g,
  • sa umožňuje informovať o výmene plynomera aj elektronicky,
  • sa ruší povinnosť zasielať distribútorovi tlačivo Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu