Zavádza sa odvodová odpočítateľná položka pre študentov a dôchodcov

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 461/2003
[29.01.2019]

Zákon o sociálnom poistení


Novela zákona o sociálnom poistení zavádza odvodovú odpočítateľnú položku pre dohodárov študentov a dôchodcov (nahradí súčasnú úľavu na poistnom). Odvodová odpočítateľná položku bude 200 EUR za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia a ak si ju dohodár neuplatní u zamestnávateľa, bude suma odvodovej odpočítateľnej položky uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania.
V porovnaní so súčasným stavom budú dohodári povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody.Toto podstatne zníži administratívnu záťaž pre zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním takéhoto dohodára, keďže sa dnešná povinnosť zamestnávateľa spočívajúca v povinnosti podať prihlášku a odhlášku pri každom vzniku/zániku dôchodkového poistenia z dôvodu prekročenia hranice príjmu nahradí oveľa jednoduchšou, a to tým, že zamestnávateľ podá jednu prihlášku pri vzniku dohody a jednu odhlášku pri zániku dohody.
Sociálna poisťovňa bude viesť evidenciu uplatňovaných odvodových odpočítateľných položiek vytváranú najmä na základe informácií poskytnutých zamestnávateľom v prihláške/odhláške dohodára a oznamovať zamestnávateľovi nemožnosť uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky, ak je už uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu