Potravinári si už môžu uplatňovať odvodovú úľavu

Schválené od 28.09.2023
[28.09.2023]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov. Dotknuté subjekty tak môžu začať využívať túto možnosť.
  • Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške. Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného.
  • Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár, po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou, platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. Sociálna poisťovňa tak umožní dotknutým subjektom uplatniť si odvodovú úľavu za celé obdobie jej trvania: od augusta 2023 do januára 2024.
Ako majú postupovať dotknuté subjekty:
  • Zamestnávateľ-potravinár, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu, predloží Sociálnej poisťovni elektronicky „Vyhlásenie oprávneného príjemcu k poskytnutiu štátnej pomoci“.
  • Formulár vyhlásenia je zverejnený v eSlužbách Sociálnej poisťovne.
  • Vyhlásenie zamestnávateľ podáva elektronicky za každý príslušný mesiac samostatne v určených lehotách.
Sociálna poisťovňa upozorňuje dotknuté subjekty, že vyhlásenie za príslušný kalendárny mesiac je potrebné podať iba v stanovenej lehote, inak ho nebude možné akceptovať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu