Stanovujú sa nové povinnosti pri vysielaní zamestnanca do zahraničia

Schválené od 18.06.2016 - Číslo zákona: 351/2015
[15.02.2017]

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, novela Zákonníka práce


Novými povinnosťami domácich zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov na výkon práce mimo územia SR sú napr. písomne informovať pred vyslaním domáceho zamestnanca o pracovných podmienkach v štáte, na ktorého územie je vyslaný a povinnosť uzatvoriť s ním v prípade vyslania písomnú dohodu.

Ďalej má domáci vysielajúci zamestnávateľ povinnosť vyhovieť žiadosti Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce, konkrétne napr. poskytnúť informácie na účely identifikácie vyslania, kontroly dodržiavania jeho pravidiel ako i ďalšie skutočnosti súvisiace s vyslaním.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu