Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa končí

Schválené od 15.09.2023 - Číslo zákona: 446/2023
[14.09.2023]

Uznesenie vlády SR k odvolaniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom  SARS-CoV-2 na území SR


Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku končí. Vláda schválila uznesenie, podľa ktorého sa mimoriadna situácia zruší 15. septembra 2023 o 6:00.

Ministri majú do 30. novembra budúceho roka vyhodnotiť prijaté opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd. Odvolanie mimoriadnej situácie vláde odporučil Ústredný krízový štáb.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu