Plánuje sa zvýšenie paušálnych výdavkov súdneho exekútora

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 68/2017
[14.09.2023]

Návrh novely vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh vyhlášky, ktorou sa plánujú zvýšiť sumy paušálnych výdavkov súdneho exekútora v prípade exekučných konaní zastavených na návrh oprávneného, podaného po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom.

Pozitívnym dôsledkom takejto úpravy bude:
  • refundácia zvýšených prevádzkových a administratívnych nákladov súdnych exekútorov ako regulovaného povolania s regulovanými príjmami, pričom návrh vyhlášky bude mať aj negatívny dopad na podnikateľské subjekty ako účastníkov exekučného konania.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu