Sociálna poisťovňa rieši odvodovú úľavu pre vybraných zamestnávateľov

Schválené od 11.09.2023
[11.09.2023]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci, ktorú posudzuje Európska komisia. Jej závery zatiaľ nie sú známe. Medzitým Sociálna poisťovňa pripravila ďalšie kroky, aby bolo zavedenie odvodovej úľavy po schválení Európskou komisiou plynulé a aby mali potravinári čas sa na vykazovanie potrebných údajov pripraviť. Vo svojich elektronických službách pre nich už zverejnila tzv. SK NACE kód.

Sociálna poisťovňa upozorňuje dotknuté subjekty, že na súčasnej situácii sa nič nemení. Naďalej odporúča nemeniť si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak, ako pred 1. augustom 2023.

Ako má postupovať dotknutý zamestnávateľ?
  • Ak zamestnávateľ zistí, že zobrazený SK NACE je nesprávny, obráti sa na Štatistický úrad SR, ktorý vedie Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci so žiadosťou o nápravu.
  • V prípade, ak nie je zobrazený SK NACE, Sociálnej poisťovni sa nepodarilo prebrať SK NACE z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak zamestnávateľ vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomickej činnosti SK NACE vo vybraných triedach divízií v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, kontaktuje v tomto prípade príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu