Finančná správa spustila nový nástroj na bezpečný prenos dát

Schválené od 06.09.2023
[08.09.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Finančná správa spustila nový inovatívny nástroj na bezpečný prenos dát, a to službu FS Drive. Prostredníctvom tohto nového nástroja môžu daňové subjekty posielať rozsiahle súbory bez toho, aby ich museli predkladať finančnej správe prostredníctvom USB kľúčov, externých diskov alebo prostredníctvom rôznych neoverených aplikácií. Týka sa to najmä prípadov daňovej kontroly. Nová služba však nenahrádza povinnú elektronickú komunikáciu daňových subjektov s finančnou správou.

Službu FS Drive je možné využiť len z dôvodu kapacitných obmedzení na predloženie rozsiahlych príloh k podaniu zaslanému zákonným spôsobom. V takomto prípade je potrebné v podaní uviesť, že prílohy boli predložené využitím služby FS Drive. Finančná správa bude aj naďalej zasielať všetky rozhodnutia a iné elektronické úradné dokumenty klientom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu