Plánuje sa rozšírenie súboru finančných nástrojov o technológiu distribuovanej databázy transakcií

Pripravované od 01.05.2024 - Číslo zákona: 566/2001
[08.09.2023]

Návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zákona, ktorým sa rozširuje súbor finančných nástrojov aj o finančné nástroje založené na technológii distribuovanej databázy transakcií (DLT) ako blockchain technológií, ktoré menia klasický spôsob zaúčtovania transakcií na finančných trhoch na podobný spôsob, aký sa dnes používa napríklad pri kryptomenách vrátane bitcoinu a podobne. Navrhovaná novela sa dotkne obchodníkov s cennými papiermi a podnikateľských subjektov, ktoré preferujú emisiu korporátnych dlhopisov ako formu získavania kapitálu.

Dôsledkom takejto úpravy sa bude platná regulácia finančných nástrojov v plnej miere vzťahovať aj na DLT finančné nástroje, ako nástroje na evidenciu vlastníckych práv k peniazom, akciám či dlhopisom, ktoré nevyužívajú centralizovanú databázu prevádzkovanú prevažne centrálnymi bankami, ale transakčnú databázu rozloženú v rozsiahlej počítačovej sieti.

Návrh zákona ďalej upravuje nasledovné:
  • dopĺňa ďalšiu alternatívu výpočtu ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do Garančného fondu investícií ako aj poznatky týkajúce sa aplikačnej praxe súvisiace s implementáciou európskej legislatívy,
  • v nadväznosti na úpravu dlhopisov umožňuje burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou,
  • zavádza opatrenia na zníženie rizík z legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov nevyžadujúcich predloženie prospektu právnickou osobou, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie sú verejne obchodovateľné. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu