Straty poľnohospodárov spôsobené dovozom z Ukrajiny bude kompenzovať štát

Schválené od 26.08.2023 - Číslo zákona: 346/2023
[08.09.2023]

Nariadenie vlády SR o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny


Prijatým nariadením vlády SR sa implementuje vykonávacie nariadenie Európskej komisie, ktorým sa stanovuje opatrenie núdzovej podpory pre odvetvie obilnín a olejnatých semien vo vybraných členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Na základe uvedeného vykonávacieho nariadenia Európskej komisie môže Slovenská republika poskytnúť dotknutým poľnohospodárom finančné prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Podpora sa poskytuje poľnohospodárovi:
  • ktorý podal Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o priame podpory na plochu za kalendárny rok 2023 a
  • na ktorého bola na účely priamych podpôr na plochu poskytovaných za kalendárny rok 2022 v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme riadne evidovaná poľnohospodárska plocha, na ktorej sa ako najviac jedna skupina plodín pestovala pšenica alebo niektorá podskupina tejto skupiny plodín.

Podpora sa poľnohospodárovi poskytuje na hektár poľnohospodárskej plochy v základnej sume 38,42 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu