Potravinári a odvodová úľava: Sociálna poisťovňa neodporúča upravovať mzdové softvéry

Schválené od 25.08.2023
[25.08.2023]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa v súvislosti s odvodovou úľavou pre určené subjekty v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle vypracovala schému štátnej pomoci. Spolu so všetkou potrebnou dokumentáciou ju prostredníctvom Protimonopolného úradu SR zaslala Európskej komisii (EK) na posúdenie a schválenie. Sociálna poisťovňa v súčasnosti čaká na termín konzultácie s EK a následné schválenie pravidiel, na základe ktorých si budú môcť určené subjekty za svojich zamestnancov uplatniť odvodovú úľavu na poistnom.

Do času rozhodnutia Európskej komisie Sociálna poisťovňa potravinárom odporúča neupravovať si mzdové softvéry a platiť poistné v riadnej výške tak ako pred 1. augustom 2023. Ak by sa totiž dodatočne preukázalo, že pri odvodovej úľave ide o nedovolenú štátnu pomoc, potravinárske subjekty by ju museli vrátiť, a to aj s penále. Toto riziko Sociálna poisťovňa eliminuje práve rokovaním s EK v prospech samotných potravinárov.

Naďalej platí, že o vývoji situácie a ďalších krokoch bude Sociálna poisťovňa včas proaktívne informovať. Proces odvodovej úľavy bude možné začať až po odsúhlasení schémy Európskou komisiou a jej zverejnení v Obchodnom vestníku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu