Druhá šanca pri porušení zákona

Schválené od 17.08.2023
[17.08.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Finančná správa pracuje na novom proklientskom opatrení. Už od budúceho roka do platnosti vstúpi nová legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Znamená to, že daňové úrady im najskôr zašlú upozornenie na neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania.

Finančná správa očakáva, že zavedenie „druhej šance“ má potenciál zlepšiť daňovú disciplínu subjektov a prispeje aj k zlepšeniu výberu daní. Zmena by sa totiž mohla dotknúť odhadom desiatok tisíc správnych deliktov. Ich počet totiž každoročne rastie. Doposiaľ najvyššia početnosť bola zaznamenaná v roku 2022, kedy bolo celkovo vystavených viac ako 175 000 rozhodnutí o pokute.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu