Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Schválené od 01.10.2023 - Číslo zákona: 368/2023
[25.09.2023]

Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


Schváleným opatrením sa zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách, a to nasledovne:
  • 7,80 eura  pre časové pásmo 5 až 12 hodín (zvýšenie o 50 centov),
  • 11,60 eura pre časové pásmo  nad 12 hodín až 18 hodín (zvýšenie o 70 centov),
  • 17,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín (zvýšenie o 1 euro).
Týmto opatrením sa zároveň ruší opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu