Finančná správa pristupuje k využívaniu Systému colných rozhodnutí

Schválené od 31.07.2023
[31.07.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Od 1. decembra 2023 pristupuje finančná správa k využívaniu Systému colných rozhodnutí (CDS) pre žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky. Systém CDS je centrálny systém vyvinutý Európskou komisiou, ktorý má za úlohu harmonizovať procesy, ktoré sa týkajú žiadostí, vydávania rozhodnutí a správy rozhodnutí výlučne postupmi elektronického spracovania údajov.

Systém CDS je podporovaný portálom pre obchodníkov (EÚ TP), ktorý predstavuje kontaktné miesto pre obchodníkov a ich zástupcov. Prostredníctvom neho budú hospodárske subjekty podávať žiadosti, monitorovať stav svojich žiadostí/povolení, spravovať svoje vydané rozhodnutia (napr. podávať žiadosti o zmeny). Obchodníci budú mať v reálnom čase prehľad o vydaných alebo spracúvaných rozhodnutiach. Systém CDS zjednocuje postupy týkajúce sa podávania žiadostí a vydávaní povolení v súvislosti s presne stanovenými 22 typmi žiadostí a povolení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu