Plánuje sa zaviesť znížená sadzba DPH pre vybrané tovary a služby v sektore kultúry

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 222/2004
[20.07.2023]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený poslanecký návrh zákona, ktorého primárnym cieľom je finančná podpora pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom aplikácie zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby z dotknutého sektora, ktorý v dôsledku pandémie COVID-19 a prijatých opatrení patril medzi najviac ekonomicky zasiahnuté sektory.

Uplatňovanie zníženej sadzby DPH sa navrhuje rozšíriť na:
  • e-knihy a zvukové návrhy kníh (audioknihy),
  • periodické publikácie s nižšou frekvenciou vydania (týždenník, mesačník),
  • služby predplatného pre online periodiká a spravodajské portály,
  • služby oprávnenia na vstup (vstupné) na predstavenia a vstupy, vrátane sezónneho lístku, pravidelného poplatku; týka sa divadiel, múzeí, galérií, výstav, koncertov, festivalov, vrátane ich streamingu,
  • služby vstupu na premietanie filmov (kino),
  • služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi, výkonnými umelcami a ich autorské odmeny; vlastná pôvodná umelecká tvorba.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu