Novinky v aplikácii Virtuálna registračná pokladnica

Schválené od 20.07.2023
[20.07.2023]

Oznam Finančnej správy SR


Finančná správa aktualizovala bezplatnú aplikáciu „Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2)“ na evidenciu tržieb. Od jej spustenia 1. júla 2022 sa jej funkcionality dopĺňali a vylepšovali tak, aby mohla čo najefektívnejšie slúžiť svojmu účelu. Najnovšie finančná správa pridala možnosť ukladania použitých emailových adries do zariadenia pri posielaní dokladu emailom a vypla zaokrúhľovanie pre typ položky - vrátené obaly, vrátenie tovaru, oprava a urobila aj ďalšie menšie vylepšenia a opravy.
Počas viac ako ročnej prevádzky VRP 2 došlo už k rôznym grafickým vylepšeniam, filtrácii pokladničných dokladov od roku 2015, upravilo sa duplicitné vytváranie faktúr, nastavila sa minimálna hodnota faktúry či paragónu na 0,01 eur. Aplikácia momentálne podporuje 15 modelov mobilných tlačiarní či platbu cez platobné POS terminály SumUp.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu